Postat av puzzleman

Om idéernas värde…

den 29 mars 2012 av

“Ideas are easy. Implementation is hard.”
Guy Kawasaki 

Vad är […]

Läs mer »

I traditionell marknadsföring fokuserar företag på att hitta kunder, medan Inbound Marketing fokuserar på att bli hittad av […]

Läs mer »

How to Use Pinterest for Business

Lär dig att öka trafiken till din webbplats, få leads och […]

Läs mer »

I veckan får 9000 gymnasister runt om i Sverige boken ”Så här kan du också starta företag”. […]

Läs mer »

Svensk handelns historia

den 15 februari 2012 av

Centrum för Näringslivshistoria presenterar svensk handels historia från 1200-talet fram till våra dagar.

Webbplatsen är indelad i […]

Läs mer »

Om utveckling

den 15 februari 2012 av

Den som jobbar i sitt företag
överlever dagen.

Den som jobbar med sitt företag
överlever morgondagen.

 

[…]

Läs mer »

Om tillväxt

den 14 februari 2012 av

Ett företags tillväxt beror på företagarens framtidsvision.
Vill du växa?
Du måste bestämma dig.
[…]

Läs mer »

‎”Capital isn’t so important in business.
Experience isn’t so important.
You can get both these […]

Läs mer »

Om minimalism

den 13 februari 2012 av


“Minimalism is not a lack of something,
it’s simply the perfect amount of something.”

[…]

Läs mer »

Vem skapar förändringar?

den 17 januari 2012 av

”Entrepenörer under 35 är de människor som skapar förändringar.
Företagare över 45 i stort sett döda när det gäller […]

Läs mer »