Om Puzzleman

Du som företagare har säkert många idéer hur ditt företag ska utvecklas – men, når du dina mål?

Vi erbjuder hjälp till både för effektivisering och för utformning av nya affärsprocesser.

Vi arbetar med åtgärdsplaner för bättre rörelseresultat. Vår målsättning är att öka avkastningen på ägarnas satsade kapital – dvs. vinst som kan återinvesteras i verksamheten – för förbättring, för expansion eller för något annat.

Vi utvärderar affärsverksamheter, affärsmodeller och affärsplaner, nyckelpersoner, produkter och affärsmöjligheter samt marknadsundersökningar i syfte att föreslå och genomföra förbättringar.

För det interna förändringsarbetet sammanställer vi en Handlingsplan som beskriver hur företaget kan utvecklas inom sitt verksamhetsområde.

Ett lönsamt företag lever med ständiga förbättringar.

Omvärldens bedömning och beslut kan påverka vilket företag som helst.
Men kan du påverka omvärlden, t ex leverantörer eller banken?
Svaret är ja – om du kan presentera, förmedla vad du och ditt företag står för.

Vi tar fram en Affärsplan med företagets affärsidé, visioner, nyckeltal, utvecklingsplan och åtgärdsplan när det gäller organisation och ekonomi i en lättöverskådlig form.

Skulle inte våra kunskaper inte räcka – då tar vi hjälp av vårt affärsnätverk. Vi kan skräddarsy större projektgrupper, innehållande medarbetare med olika bakgrunder, kompetenser och erfarenheter från affärsutveckling, intern- och externinformation, marknadsföring, design, IT, utbildning, avancerad ekonomisk- och teknisk rådgivning.

Vi är ditt bollplank.
Vi hjälper dig också att analysera, förstå och utveckla ditt företag.
Vi hjälper dig att definiera och förmedla vad du och ditt företag står för.
Vi hjälper dig att nå dina mål.
Som sagt vi är ditt bollplank!