10 procent

Vi jobbar med målsättningen:
10% högre omsättning
10% högre resultat
10% lägre kostnader
Tidsperspektivet väljer du sälv: kvartal, halvår eller helår.

Nedanstående aktiviteter ingår i 10%-programmet:

 • Balans- och resultatrapportanalys
  Intäkter och Kostnader som all företagsamhet bygger på. Ett lönsamt företag lever med ständiga förbättringar. Det är de små beslut om förbättringar som påverkar ditt företags resultat positivt.
  .
 • Produkt- och tjänsteanalys
  Har företaget rätt produkt/tjänstemix?
  Vi använder BCG-matrisen: Kassakor (låg tillväxt, hög marknadsandel), Stjärnor (hög tillväxt, hög marknadsandel), Frågatecken (hög tillväxt, låg marknadsandel) och Hundar (låg tillväxt, låg marknadsandel).
  .
 • Nyckeltalanalys
  Vi tar fram olika nyckeltal för att genomlysa företagets verksamhet.
  Nyckeltalen kan vara: Soliditet, RE (räntabilitet på eget kapital), RT (räntabilitet på totalt kapital), RSYSS (räntabilitet på sysselsatt kapital), Kapitalomsättningshastighet, Skuldsättningsgrad, Rörelsemarginal och/eller egna tal, t. ex. intäkt per kundkontakt, med mera.

I samband med analysen åskådliggörs möjligheter till förbättringar och summeras i en Åtgärds- / Handlingsplan som är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt.