Affärsplan och Marknadsplan

Affärsplan

En strukturerad beskrivning av förutsättningar och planen för att nå ett mål och/eller att förverkliga en affärsidé.
Viktiga delar i planen är affärsidé, mål och vision, marknadsplan, risker och lönsamhetsbedömning.

Vi tar fram en Affärsplan med företagets affärsidé, visioner, nyckeltal, nylägesanalys, utvecklingsplan och åtgärdsplan när det gäller organisation och ekonomi i en lättöverskådlig form.

Tid:  10-40 timmar

Marknadsplan

Målsättningen är att tydlig formulera ditt företags affärsidé mot marknaden dvs för kunderna och få belöning genom ökade intäkter.

Vi tar fram en Marknadsplan där hårda fakta blandas med kreativa marknadsföring.

 Tid: 10-20 timmar