10-20-70

10 : Nya produkter/tjänster
Lägg 10% av din tid att arbeta med nya produkter/tjänster

20 : Utveckla
Lägg 20% av din tid att utveckla befintliga produkter/tjänster

70 : Underhålla
Lägg 70% av din tid att underhålla din verksamhet