4P-metoden

Företag använder olika typer av marknadsföring som konkurrensmedel.
Man kan göra strategiska val på olika områden.

Marknadsföringsmix eller marknadsmix
är den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring. Marknadsföringsmixen beskriver i första hand den strategiska positionen av en produkt på en marknad.

Ett sätt att förenkla sammanställningen är att tala om 4P,  Produkt, Pris, Plats och Påverkan. Företag strävar efter att optimera denna marknadsmix.
Nuförtiden utökar man analysen med 4 parametrar till: Personal, Personer, Process och Påtaglighet och så 4P är egentligen 8P…

Produkt : Kundlösning. Vilket behov löser den, hur är den utformad och vilka kringtjänster har den.

Produkten består av tre delar:

  1. Kärnprodukt. Anledningen till att man köper produkten.
  2. Påtaglig produkt. Val av färg, funktioner, design.
  3. Utökad produkt. Garantier, Servicevillkor, Leverensvillkor.

PrisKundens kostnad för produkten / tjänsten. Baseras exempelvis på framställningskostnaden med påslag av marginal, konkurrenternas prissättning eller på värdet kunden upplever.

Priset kan vara:

  1. Kostnadsbaserat
  2. Konkurrensbaserat
  3. Värdebaserat

Påverkan : Aktiviteter som kommunicerar produktens / tjänstens fördelar till kunderna och ökar sannolikheten för ett positivt köpbeslut. Direkt kommunikation, Reklam, PR, Annonsering, Internet, Sales Promotion, Direkt marknadsföring, m.fl.

Plats : Var och hur försäljningen sker. Beskriver hur enkelt det är för kunden att konsumera tjänsten. Distributionskanaler, direkt- eller indirekt försäljning. Exempelvis via säljagenter, i detaljhandel, via grossister eller i webbutik.

Personal : Aktiva och kunniga medarbetare kan påverka lika mycket som annan marknadsföringsåtgärd. Servicenivå!

Personer : Medverkande i leveransen av produkter / tjänster.

Process : Hur genomförs leveransprocessen och i vilka steg.

Påtaglighet : Fysiskt påtagliga bevis innan köp på att företaget kommer att kunna leverera tjänsten eller varan de utger sig för att kunna leverera.

(4P-metoden är känd via managementgurun Philip Kotler som anses vara den moderna marknadsföringens fader, och många tror att Kotler är upphovsmannen bakom 4P, dock sanningen är att det var Jerome McCarthy som först presenterade idén.)