Ansoff-matris

Ansoff-tillväxtmatris används av företag för att välja tillväxtstrategi för produkter och marknad.
Företagets strategi i åskådliggörs en tabell med fyra rutor.

Marknadspenetration : Sälja de nuvarande produkterna till nuvarande marknad. Behålla eller öka marknadsandel, driva ut konkurrenter, öka användningen av egna produkter.

Bredda marknaden : Sälja nuvarande produkter på ny marknad, på nya platser, i nya länder, i ny förpackning, via nya kanaler, till nya segment.

Produktutveckling : Introducera nya produkter på existerande marknader.

Diversifiering : Sälja nya produkter på nya marknader.